Medomety Kovář se vyznačují precizností zpracování a také zaručenou kvalitou výrobku. Neustále zdokonalují své výrobky tak, aby práce s nimi byla radostí.

Drží se hesla: „ Pracuj tak, abys byl i za dvacet let při pohledu na svůj výrobek spokojen.“

Medomety Kovář

Ing. Jaromír Hastíkmístopředseda ZO ČSV Uherské Hradiště
Eva HalmováUherský Brod
Ivana K.Uherské Hradiště